Produktionsskole for dig mellem 16 – 25 år

Lille Vildmose er et målrettet tilbud for unge der ikke har fundet en plads i det ordinære uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.
Undervisningen på skolen er bygget op omkring skolens 10 værksteder. Det vil sige at eleverne indgår i den undervisning og produktion der er på værkstederne. Værkstedernes produktion er bygget om reelle produktioner, hvor læringen sker via deltagelse.

På værkstederne undervises eleverne i brug af relevante maskiner, værktøjer samt korrekt behandling af materialer, og håndtering af produkterne. Opgaverne tager udgangspunkt i bestillinger fra kunder, produkter til afsætning ved særlige arrangementer eller arbejdsopgaver på skolen. Udover produktionsopgaverne undervises eleverne teoretisk og praktisk i det ”gode arbejdsmiljø” – psykisk såvel som fysisk​.

​I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elev og de teoretiske fag bygges på efter behov dvs. opgavernes sværhedsgrad og forskellighed fordeles med hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt. Udover undervisningen på værkstederne tilbyder Lille Vildmose almen undervisning i Dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, ligesom eleverne har mulighed for at vælge motion 2 gange om ugen. Skolen ligger endvidere stor vægt på vejledning og elevinddragelse blandt andet modtager alle elever kontinuerlig vejledning og der holdes morgenmøder på værkstederne hver dag.

I kraft af sine særlige uddannelses, produktions, og vejledningsaktiviteter er Lille Vildmose produktionsskole et målrettet tilbud til de unge, der har brug for et udviklingsmæssigt “skub” for at komme videre personligt, socialt, og fagligt. På skolen tilbyder vi ordinær produktionsskole elever, unge i LAB forløb og unge I STU.​​