Hverdagen

Lille Vildmose er et målrettet tilbud for unge der ikke har fundet en plads i det ordinære uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.

Du skal møde på skolen og være klar på dit værksted hver dag kl. 8.30.

Mandag til torsdag får du fri kl. 15.30.
Fredag har du fri kl. 12.00.

Pauser, mandag til torsdag
Formiddagspause med boller og saftevand fra kl. 09.00 – 09.15.
Middagspause med varm mad er kl.12.00. Pausen varer en halv time.
Eftermiddagspause kl. 14.00 – 14.15.

Pause, fredag
Pause fra kl. 10.30 – 11.00 med mad.
Pauserne er betalt af skolen. Det vil sige at du får skoleydelse (løn) for dem.

Du må ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse. Gør du det, er det på eget ansvar. Der er bl.a. ikke nogen forsikring, der dækker, hvis du kommer til skade.

Desuden bliver du trukket i skoleydelse for den tid, du er udenfor skolens område – mindst ½ time.

Møder du for sent om morgenen, trækkes du mindst en time i skoleydelse.

Ulovligt fravær kan medføre: At du bliver hentet hjemme, at du mister noget af din skoleydelse, eller at du værste fald bliver udmeldt af skolen.

Sygdom og fravær

​Hvis du en dag er syg, skal du ringe inden kl. 8.15 på tlf.: 98 33 17 99 eller til din værkstedsleder.
Elever må ikke tage imod sygemeldinger.

Ringer du efter kl. 8.15, får du ikke skoleydelse, og du
vil blive trukket 15 kr./dag til mad.

Individuelle aftaler kan laves med værkstedslederen.

Lægeerklæring
I specielle tilfælde kan eleven afkræves en lægeerklæring i
forbindelse med sygdomstilfælde.​