Produktionsskole for dig mellem 16 – 25 år

Vi er et tilbud for unge, der ikke har fundet en plads i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Tilbuddet er rettet til unge, der har brug for et skub for at komme videre og udvikle sig personligt, socialt og fagligt.

Vi mener, at mennesker kun kan udvikle sig i kraft af andre – og nogle unge udvikler sig bedst socialt og fagligt i forpligtende arbejdsfællesskaber. Derfor har vi skabt et helt særligt miljø på skolen, hvor eleverne bliver set, hørt og mødt som dem, de er. Og de får hjælp og støtte af pædagoger og faglærere til at komme videre med uddannelse og arbejde.

Vi har tre afdelinger ligger i byerne Kongerslev og Mou. Og vores bostæder er enten en del af vores afdelinger eller ligger meget tæt på. Det giver elever et trygt og stærkt bånd til skolen og det omgivende lokalsamfund.

Vores undervisning er flettet sammen med praktisk produktion af varer og services, som kunder køber– ofte lokale kunder. For elever giver det derfor mening og ære at levere en god indsats og lave produkter af høj kvalitet. Støt og sikkert opbygger hver elev en unik faglig profil, som kan bruges efter skolen. Alle elever lærer, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads og indgå i forpligtende arbejdsfællesskaber og sociale fællesskaber. Hver dag ser vi, hvordan vores elever vokser menneskeligt og personligt med større selvværd, stærkere motivation og øget kreativitet.

Elever kan også få almene fag som dansk, matematik og engelsk plus en række andre fag, der kan vælges, bl.a. idræt, kunsthåndværk og design. Det er også muligt at vælge motion en gang om ugen. Alle elever bliver løbende vejledt og inddraget i samarbejdet om produktionen på værkstederne.

Vi er en skole – mange muligheder. Vi byder på et varieret udbud af forløb for unge typisk i alderen 16-25 år.

 

  • Ordinær produktionsskoleelev
  • Ordinær lærling
  • Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE)
  • Kombineret Ungdomsuddannelse (KKU)
  • Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
  • Ressourceforløb
  • Målrettede forberedende forløb efter lov om aktiv beskæftigelse (LAB)
  • Helhedsorienterede forløb med bo- og erhvervstræning
  • Jobtræning og afklaring for sygemeldte
  • Revalidering