Værdigrundlag

Vores tre grundværdier præger hele arbejdet på skolen. Det er:

 

Åbenhed

 • Alle kan trygt sige deres mening.
 • Alle bliver hørt.
 • Alle er troværdige – og siger til og fra i forhold til hinanden.
 • Alle viser respekt for hinandens forskelligheder og udviser rummelighed.
 • Alle tager ansvar for at gøre opmærksom på, når vores tillid bliver svigtet.

 

Tillid

 • Alle overholder aftaler.
 • Alle er ærlige.
 • Alle tager hensyn til andre.
 • Alle respekterer fortrolighed.
 • Alle er åbne og lydhøre for kritik.

Samarbejde

 • Alle patager sig ansvar.
 • Alle indgår i dialog.
 • Alle praktiserer tilliden på det personlige plan, ved at inddrage hinanden i planlægning og beslutninger.