Udsludsningsstrategi

Værkstedssammensætning

Værkstedssammensætningen er et bevidst valg for at følge samfundets udvikling og tilgodese målgruppens ønsker og behov. Værkstedstilbudene er rettet mod forskellige typer elever af begge køn.

Forløbsplaner og forløbssamtaler

a) Ved indskrivningen vurderes om en elev tilhører målgruppen.

b) Udarbejdelse af handlingsplan/forløbsplan: Værkstedslederen udarbejder handlingsplan for den enkelte elev umiddelbart efter start.

Handlingsplanens sigte er at pege på de kompetencer og ressourcer, som eleven selv mener det er nødvendigt at styrke, og som pågældende er indstillet på at opprioritere. Handlingsplanen angiver desuden, hvordan udannelsesforløbet på produktionsskolen kan bidrage til, at eleven når sit mål; en succesfuld udslusning. Handlingsplanen forpligter både eleven og læreren/skolen.

Den konkrete undervisning supplerer arbejdet med handlingsplaner, idet målsætning for undervisningen er:

1. at eleverne bliver afklaret i forhold til fremtidig uddannelse eller arbejde

2. at lære eleverne at formulere problemer, at opstille strategier for problemernes løsning og at løse problemer gennem en udforskende indlæringsproces

3. at styrke elevernes sociale omgangsformer

Opfølgning af handlingsplanen foregår månedligt eller oftere efter behov. Der foretages endvidere daglige samtaler på de enkelte værksteder.

Vejledningsressourcer

Alle undervisere fungerer som vejledere.

Vejledningen vedligeholdes via. modtaget materiale fra uddannelsesinstitutioner m.v., koordinering på fredagsmøderne, deltagelse i vejledningskurser, deltagelse i diverse åbenthusarrangementer, besøg på diverse uddannelsesinstitutioner, gæstebesøg af lærere og elever fra eksterne uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesinstitutionernes hjemmesider besøges i elevernes afklaringsproces.

Skolen har et formaliseret samarbejde med UU-Aalborg og samarbejder med de omkringliggende folkeskoler . Der er samarbejde med socialforvaltningen og deres sagsbehandlere i Aalborg og Rebild kommuner.

Opfølgning af udslusede elever

Ved udslusning af elever informeres ungdomsvejledningen. Skolen tilbyder gamle elever yderligere support, hvis dette er nødvendigt.

Kontakt til uddannelsesinstitutioner:

Efter behov deltager skolens vejleder sammen med eleven i møder på andre uddannelsesinstitutioner.

Kontakt til virksomheder og brug af praktikordning

Skolen har et lokalt forankret netværk af virksomheder, der kender skolen., og som skolen tager kontakt til, når elever skal i praktik, og som evt. kontaktes når elever søger læreplads. Netværket er opbygget over tid og er baseret på vejledernes personlige kontakter og lokalkendskab. Netværket vedligeholdes af den enkelte vejleder i form af personlig kontakt, herunder deltagelse i lokale messer, hvor også nye kontakter skabes.

Skolen tilbyder EGU.

Kontakt til kommuner og sociale institutioner

Skolen har løbende kontakt med sagsbehandlere og socialforvaltning i Aalborg og Rebild kommuner, for derved at sikre den enkelte elev den nødvendige hjælp. I et tæt samarbejde aktiveres enkelte elever af kommunerne på skolen.

HVEM ER VI?

​Lille Vildmose Produktionsskole

CVR: 19691349

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Bizonvej 17

9293 Kongerslev

ANDRE AFDELINGER