Vi tilbyder (også) ordblindeundervisning!

Vidste du, at Lille Vildmose Produktionsskole har et tæt samarbejde med VUC&hf Nordjylland – og at vi derfor kan tilbyde ordblindeundervisning til vores elever?

Undervisningen foregår her på skolen, og det er lærere fra VUC, der vil stå for både læsetest og for efterfølgende ordblindeforløb. Undervisningen planlægges helt individuelt og med fokus på lige netop det, du som elev, har sværest ved – og så er det naturligvis helt gratis!

Med individuel ordblindeundervisning får du mulighed for at afhjælpe de læse- og skrivevanskeligheder, du oplever i hverdagen. Du får lært at bruge kompenserende hjælpemidler, f.eks. på computer, iPad og telefon.

Fakta:
For at få ordblindeundervisning skal du igennem en læse/stavetest.

Hvis testen viser, du er berettiget til at få ordblindeundervisning opstilles en individuel plan for undervisningens mål og indhold, som drøftes med dig inden undervisningen starter, så den er tilpasset dine behov og interesser.