PBE – Lærlingeforløb

Vidste du, at der er mulighed for at tage en erhvervsuddannelse, på Lille Vildmose Produktionsskole, som afsluttes med et ordinært svendebrev?

Uddannelsen, der overordnet hedder PBE, (Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse) er en særlig måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på.

PBE er helt almindelige faglige uddannelser såsom: tømrer, ejendoms-servicetekniker, Tjener og smørrebrøds/Canteringsuddannelse og som helt eller delvis gennemføres på Produktionsskolen. Forløbet gennemføres uden uddannelsesaftale.

​Uddannelsen har samme mål og niveau som uddannelser, der veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed, og uddannelsen afsluttes med samme prøver og Svendebrev.

Kravene er de samme, men både lærlings-metoder og læringsmiljø er i vidt omfang forskellige.

Hvem er uddannelsen for:

Uddannelsen er for dig der har brug for en ekstra hånd i ryggen, under din uddannelse. Du har måske haft svært ved at læse og skrive, eller du har måske haft svært ved at lære og huske nye ting.

FAKTA om PBE- Erhvervsuddannelse:

​Erhvervsskolens grundforløb erstattes, for den enkelte elev, helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på Produktionsskolen.

I praktikforløbet fungerer produktionsskolen som praktikvirksomhed.

Under uddannelsen udbetales skoleydelse/løn til eleverne på samme måde som ved skolepraktik.

Lille Vildmose Produktionsskole er godkendt af de faglige udvalg til at have PBE – lærlinge samt ordinære lærlinge indenfor:

Tømrer, Ejendomsservicetekniker, Tjener, Smørrebrød/Cantering, samt Produktør- uddannelsen inden for metalindustrien.

Når du er færdig med din uddannelse får du et svendebrev

Hvis du vil vide mere kan du rette henvendelse til Lille Vildmose Produktionsskole.​​

​Download: