STU / Botræning

Lille Vildmose er et målrettet tilbud for unge der ikke har fundet en plads i det ordinære uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.

Formålet med den 3-årige ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov er at give disse unge bedre forudsætninger for at tage ansvar for eget liv og fritid, samt at støtte dem i udviklingen af faglige og sociale kompetencer, der kan bruges i forhold til senere erhverv eller uddannelse.

STU Uddannelsen på Lille Vildmose Produktionsskole skal med andre ord bidrage til at gøre eleverne klar til et voksenliv/arbejdsliv med ansvar og pligter, og med frihed og muligheder.

STUen er oprettet efter Lov 564 af 2007 om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

Målgruppe

Målgruppen for STU på Lille Vildmose Produktionsskole er unge mellem 16 og 25 år som er psykisk udviklingshæmmede, har en erhvervet hjerneskade, har autismespektrum forstyrrelser, har ADHD eller som er bogligt svage eller sent udviklede.

Indhold og målsætninger

STU elever på Lille Vildmose Produktionsskole kan vælge mellem alle skolens værksteder samt alment værksted, med dansk, matematik, samfundsfag og engelsk. Derudover er der muligt at vælge motion som valgfag. Alle STU elever deltager derudover i STU undervisningen efter fast årsplan.

Se årsplan her

Indholdsmæssigt vil eleven skulle have fokus på udvikling/optræning af evnen til arbejde eller uddannelse. Fokuspunkterne for eleverne og deres undervisningsplaner vil tag udgangspunkt i uddannelsesplan som bliver udarbejdet med elevens UU.vejleder.

​Eleven vil i dagligdagen møde de samme krav, som der stilles på enhver anden arbejds- og uddannelsesplads, og det er i mødet med disse kulturer, at der aktivt vil blive arbejdet med elevernes ”fokuspunkter” under de særlige tilrettelagte rammer.

Vi tror på, at netop mødet med vores arbejdspladskultur og den særlige neuropædagogiske tilgang, medarbejderne på Lille Vildmose Produktionsskole har til den enkelte, vil kunne understøtte gruppen af de svageste elever.

Succes kriterier og målsætning:​

Gennem en målrettet tværfaglig indsats:

  • At eleven vil have opnået en afdækning af deres arbejds- og værksteds kompetencer.
  • At eleven erhverver kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet
  • At eleven har fået niveau afdækket kompetencerne i dansk, matematik og IT
  • At eleven afprøves i forhold til arbejdsmarkedet
  • At eleven opnår kompetencer til at forbedre sin arbejds- og uddannelses situation
  • At eleven får fodfæste på arbejdsmarkedet, ordinært eller i fleks/skåne eller beskyttet beskæftigelse.
Almen undervisning

​Den enkelte elev tilbydes efter behov kompenserende specialundervisning. Undervisningen kan være dansk, matematik, fremmedsprog, samfundsfag, IT eller andre almene fag, som kan støtte elevens fremtidige erhverv eller uddannelse. Elevens almenfag skrives ind i uddannelsesplanen og eleven får et individuelt skema, hvor det fremgår hvilke fag han eller hun skal have og hvornår.

​Bo-træning

Der tilbydes bo-og fritidsværksted til de elever som har behov for det. Bo-træningen finder sted i et af vores bo-fællesskaber og kan indeholde: hygiejne, tøjvask, rengøring, indkøb, seksualitet, følelser, madlavning, oprydning, foretage telefonopkald til lægen, kommunen eller andre, tage bussen og mange, mange andre ting der hører til at bo og leve selv.

Der er pt. bo-træning på Gården, Mou Hotel eller Blå Hus. Alle 3 steder drives som bo-træningsværksteder, hvor den enkelte har sit egen værelse jf. en personlig bo-træningskontrakt.

 

 

STU brochure 2018