PBE - Lærlingeforløb

Vidste du, at der er mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på Lille Vildmose Produktionsskole?

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er en særlig måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på.

Det er helt almindelige faglige uddannelser såsom: tømrer, ejendoms-servicetekniker, Tjener og smørrebrøds/Canteringsuddannelse og som helt eller delvis gennemføres på Produktionsskolen. Forløbet gennemføres uden uddannelsesaftale.

Uddannelsen har samme mål og niveau som uddannelser, der veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed, og uddannelsen afsluttes med samme prøver og Svendebrev.

Kravene er de samme, men både lærlings-metoder og læringsmiljø er i vidt omfang forskellige.

Erhvervsskolens grundforløb erstattes, for den enkelte elev, helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på Produktionsskolen.

I praktikforløbet fungerer produktionsskolen som praktikvirksomhed.

Under uddannelsen udbetales skoleydelse/løn til eleverne på samme måde som ved skolepraktik.

Lille Vildmose Produktionsskole er godkendt af de faglige udvalg til at have PBE – lærlinge samt ordinære lærlinge indenfor:

Tømrer, Ejendomstekniker, Tjener, Smørrebrød/Cantering, samt Produktør- uddannelsen inden for metalindustrien.

Hvis du vil vide mere kan du rette henvendelse til Lille Vildmose Produktionsskole.​​

​Download:

HVEM ER VI?

​Lille Vildmose Produktionsskole

CVR: 19691349

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Bizonvej 17

9293 Kongerslev

ANDRE AFDELINGER