Udlandsrejser og praktik også for elever på Lille Vildmose Produktionsskole

 

Praktik ophold i udlandet

Skolen har en international strategi, som skal sikre, at flest mulige elever får et internationalt mobilitets ophold i en virksomhed med i deres uddannelse eller forløb på Lille Vildmose Produktionsskole. Derfor er der på skolen mulighed for, at elever og lærere kan komme ud at rejse i Europa, hvor man arbejder i en udenlandsk virksomhed – typisk i 14 dage.

Vi rejser i samarbejde med InterCollege og mobiliteterne er støttet igennem Erasmus+ projekter, som er et EU-program der understøtter uddannelse, træning, ungdom og sport i Europa. Praktikken er naturligvis arbejdsrelateret til det værksted man har valgt her på skolen.

Alle elev typer kan blive tilbudt deltagelse i en udlandspraktik