Tjener – Mou Hotel​

Eleverne undervises teoretisk og praktisk i det ”gode arbejdsmiljø” – psykisk såvel som fysisk.

Det er målet, at eleven inden for trygge rammer gennem håndværksmæssigt/praktisk arbejde, tilegner sig faglige, sociale og personlige kompetencer. I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elev og de teoretiske fag bygges på efter behov dvs. opgavernes sværhedsgrad og forskellighed fordeles med hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt.

Der arbejdes med sikkerhed og arbejdsmiljø og kendskab til forholdene på det danske arbejdsmarked. Der arbejdes med at lære at holde orden og gøre sine arbejdsomgivelser rene. Der arbejdes med at eleverne opnår mødestabilitet via forpligtende arbejdsfællesskaber.

Fokus for alt hvad der sker på værkstedet er at udvikle elevernes mulighed for at kunne begynde i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Praktik er en vigtig del af det at være leve på et af vores værksteder.

På tjenerværkstedet er der mulighed for at arbejde med en realistisk afprøvning af alle funktioner inden for tjenerfaget, da vi året rundt har forskellige former for arrangementer på hotellet.

Tjenerværkstedet navigerer inden for tre niveauer af opgaver, disse tre niveauer gør det muligt at tilgodese den enkelte elevs kunnen, og derfra skabe yderligere udvikling af kompetencer indenfor de øvrige niveauer.

Begynder opgaver:

  • Optælling af service og borddækning ved selskaber
  • Opstilling af borde og stole til møder og selskaber.
  • Pudse sølvtøj

Mellem opgaver:

  • Opdækning og pyntning af selskabsborde
  • Afvikling/servicering af møder.

Sværere opgaver:

  • Køre et selskab dvs. at betjene gæster med sænkning af drikkevarer, tallerkenservering og fadservering
  • ​Opstilling af buffet samt pyntning af disse
  • Sætte bar op, samt lære bar optælling og afregning (Denne opgave altid sammen med værkstedslære)
  • Opsætning af blomster dekorationer.