Almen undervisning​

Almenundervisningen skal vedligeholde og styrke elevens faglige færdigheder og give eleven en positiv oplevelse af at lære.

Alle skolens elever tilbydes individuel tilrettelagt undervisning i fagene dansk og matematik. Vi tilstræber, at eleverne møder en praksisorienteret undervisning.

Ved opstart af almenundervisning, tales med eleven om ønsker, niveau og eventuelle særlige hensyn, fx behov for hyppige pauser, skærmning mm. Undervisningen foregår på mindre hold.

Herudover har almenundervisningen et tæt og velfungerende samarbejde med VUC omkring ordblindeundervisning, hvor undervisere fra VUC kommer her på skolen med tilbud om afklarings- og undervisningsforløb for ordblinde.​

Almen underviser

Peter Møller Nduro

pmn@kongprod.dk

HVEM ER VI?

​Lille Vildmose Produktionsskole

CVR: 19691349

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Bizonvej 17

9293 Kongerslev

ANDRE AFDELINGER