Elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) kan bo på et af skolens bostæder i fællesskab med andre elever. Som en del af STU’en indgår praktisk træning i at bo alene og indgå i bofællesskabet. Det giver praktisk træning i at gøre rent, vaske tøj, lave indkøb, holde styr på privatøkonomien, madlavning m.m. Elever har på skift ansvar for at dække bord, anrette mad, rydde op og vaske af. Eleverne skiftes desuden til at forberede og lave enkle middagsrettet, som serveres for resten af eleverne og lærergruppen. Eleverne har ligeledes en bagedag, hvor de bager morgenbrød.

Skolen vurderer løbende den enkelte elevs personlige, sociale og praktiske kompetencer indenfor botræningen, og hvorvidt eleven kan bo selvstændig, med støtte eller i fællesskab. Har en elev brug for mere bostøtte er der mulighed for at få et helhedstilbud med botræning uden for skoletid.

Vi støtter, vejleder og hjælper elever med at søge en kontaktperson/mentor til elevens nuværende hjem eller ved yderligere behov, der hjælper vi eleven med at flytte ind i et af skolens botræningsværksteder.