Ejendomsservice​

Eleverne undervises teoretisk og praktisk i det ”gode arbejdsmiljø” – psykisk såvel som fysisk.

Det er målet, at eleven inden for trygge rammer gennem håndværksmæssigt/praktisk arbejde, tilegner sig faglige, sociale og personlige kompetencer. I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elev og de teoretiske fag bygges på efter behov dvs. opgavernes sværhedsgrad og forskellighed fordeles med hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt.

Der arbejdes med sikkerhed og arbejdsmiljø og kendskab til forholdene på det danske arbejdsmarked. Der arbejdes med at lære at holde orden og gøre sine arbejdsomgivelser rene. Der arbejdes med at eleverne opnår mødestabilitet via forpligtende arbejdsfællesskaber.

Fokus for alt hvad der sker på værkstedet er at udvikle elevernes mulighed for at kunne begynde i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Praktik er en vigtig del af det at være leve på et af vores værksteder.

​På ejendomsserviceværkstedet er der mulighed for at være med til at vedligeholde og etablere grønne områder. Der arbejdes med vedligehold af skolens egne udearealer, f.eks. græsslåning, hækklipning, buskrydning, beplantning, flise/havegange og andet arbejde ude.

Derudover er der mulighed for at opnå kompetencer i forhold til at udføre diverse små reparationer, byggeopgaver og indretningsopgaver såvel uden- – som inden døre, f.eks. ophæng af lamper, billeder, malearbejde, etablering af terrasse, flisebelægning mm.

Desuden beskæftiger værkstedet sig med generel vedligehold herunder klargøring af værelser og fællesrum til bofællesskaberne samt klargøring af værelser til udlejning på hotellet.

Eleverne undervises i at anvende fagudtryk på fx de maskiner der anvendes i arbejdet og i materialekendskab.