Håndværkerlinien

Træ og metal værksted​

På håndværkerlinjens værksted på Bizonvej er smede- og træfag under samme tag. Når eleven starter her er han/hun både på metal og træ, alt efter hvor der er arbejde og hvor den unges interesse er.

På værkstederne er der mange forskellige maskiner og håndværktøj som passer til det enkelte fag. Som ny elev på håndværkerlinjen bliver man sat til mindre og overskuelige opgaver enten alene eller sammen med en elev, som har været her længere. På denne måde kommer man ind i arbejdsgangen og hverdagen på skolen.

På værkstedet tager vi os af de løbende opgaver som kunder bestiller samt udføre diverse reparationer og forandringer på skolen, ligesom vi producerer ting med henblik på salg i skolens butik ”Det blå hus”.

Det er målet, at eleven inden for trygge rammer gennem håndværksmæssigt/praktisk arbejde, tilegner sig faglige, sociale og personlige kompetencer. I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elev og de teoretiske fag bygges på efter behov dvs. opgavernes sværhedsgrad og forskellighed fordeles med hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt.

Der arbejdes med sikkerhed og arbejdsmiljø og kendskab til forholdene på det danske arbejdsmarked, ligeledes arbejdes der med at lære at holde orden og gøre sine arbejdsomgivelser rene. Praktik er en vigtig del af det at være elev på et af vores værksteder.

Dvs. alt hvad der sker på værkstedet er at udvikle elevernes mulighed for at kunne begynde i ordinær uddannelse eller beskæftigelse.