Kantine

Eleverne undervises teoretisk og praktisk i det ”gode arbejdsmiljø” – psykisk såvel som fysisk.

Det er målet, at eleven inden for trygge rammer gennem håndværksmæssigt/praktisk arbejde, tilegner sig faglige, sociale og personlige kompetencer. I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elev og de teoretiske fag bygges på efter behov dvs. opgavernes sværhedsgrad og forskellighed fordeles med hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt.

Der arbejdes med sikkerhed og arbejdsmiljø og kendskab til forholdene på det danske arbejdsmarked. Der arbejdes med at lære at holde orden og gøre sine arbejdsomgivelser rene. Der arbejdes med at eleverne opnår mødestabilitet via forpligtende arbejdsfællesskaber.

Fokus for alt hvad der sker på værkstedet er at udvikle elevernes mulighed for at kunne begynde i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Praktik er en vigtig del af det at være elev på et af vores værksteder.

I kantine værkstedet er der mulighed for, at afprøve og dygtiggøre sig inden for kantinedrift med primært fokus inden for anretning af mad, afrydning og lettere madlavning.

Eleverne undervises således at de opnår mulighed for at tilegne sig kendskab til forskellige opgaver vedr. kantinedriften herunder almen fødevare hygiejne. Der arbejdes desuden med teknisk kendskab og beherskelse af redskaber og maskiner i forhold til køkkenet.​