Køkken / Mou Hotel

​Eleverne undervises teoretisk og praktisk i det ”gode arbejdsmiljø” – psykisk såvel som fysisk.

Det er målet, at eleven inden for trygge rammer gennem håndværksmæssigt/praktisk arbejde, tilegner sig faglige, sociale og personlige kompetencer. I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elev og de teoretiske fag bygges på efter behov dvs. opgavernes sværhedsgrad og forskellighed fordeles med hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt.

Der arbejdes med sikkerhed og arbejdsmiljø og kendskab til forholdene på det danske arbejdsmarked. Der arbejdes med at lære at holde orden og gøre sine arbejdsomgivelser rene. Der arbejdes med at eleverne opnår mødestabilitet via forpligtende arbejdsfællesskaber.

Fokus for alt hvad der sker på værkstedet er at udvikle elevernes mulighed for at kunne begynde i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Praktik er en vigtig del af det at være leve på et af vores værksteder.

I Køkken værkstedet på Mou Hotel, er der mulighed for, at afprøve og dygtiggøre sig inden for hotelbranchen, med primært fokus inden for madlavning og anretning af mad.

I køkkenet er der mulighed for at vælge sig ind på kold køkken, varm køkken og bageri.

Hotellet levere daglig mad til skolens 3 afdelinger. Derudover er der jævnligt diverse selskaber og arrangementer på hotellet som eleverne på Mou hotel deltager i planlægningen og udførelsen af.

Der arbejdes desuden med teknisk kendskab og beherskelse af redskaber og maskiner i forhold til køkkenet, ligesom eleverne også undervises i, at ren- og vedligeholde værkstedets redskaber, fx kartoffelskræller, pålægsmaskine mm.​

Smørrebrød på 1 minut