Kunst og kreativitet

Eleverne undervises teoretisk og praktisk i det ”gode arbejdsmiljø” – psykisk såvel som fysisk.

Det er målet, at eleven inden for trygge rammer gennem håndværksmæssigt/praktisk arbejde, tilegner sig faglige, sociale og personlige kompetencer. I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elev og de teoretiske fag bygges på efter behov dvs. opgavernes sværhedsgrad og forskellighed fordeles med hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt.

Der arbejdes med sikkerhed og arbejdsmiljø og kendskab til forholdene på det danske arbejdsmarked. Der arbejdes med at lære at holde orden og gøre sine arbejdsomgivelser rene. Der arbejdes med at eleverne opnår mødestabilitet via forpligtende arbejdsfællesskaber.

Værkstedsunderviser
Hannah Eskemose
Mail. hae@kongprod.dk​
Tlf: 29 61 56 43

Fokus for alt hvad der sker på værkstedet er at udvikle elevernes mulighed for at kunne begynde i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Praktik er en vigtig del af det at være elev på et af vores værksteder.

Projekter
Heks til musikkens Hus​

​I vores kreative værksted er der mulighed for at anvendes tegne-, modellerings- og maleteknikker, så eleverne kan udtrykke sig via kunst.

Eleverne fremstiller kunst og kunsthåndværk, maler, tegner eller anvender de forskellige materialer, der kan bruges til formålet. Vi arbejder også med bl.a. med skulpturer i forskellige materialer eks. glas, ler og fedtsten.

Alle produkter fremstilles efter bestilling eller med henblik på salg i skolens butik ”Det blå hus”.