Mode & Design

På mode og design værkstedet er der mulighed for, at afprøve og dygtiggøre sig inden for det kreative håndværk. Eleverne undervises, så de har mulighed for at tilegne sig et bredt kendskab til forskellige materialer, syning, tilretning af mønstre mm.

Eleverne undervises i, at ren- og vedligeholde værkstedets redskaber, fx symaskiner, overlokker, fikseringsmaskine og presseanlæg. Derudover er der i undervisningen fokus på at eleverne øver sig i at koncentrere sig og udføre præcision samt samarbejde.

På værkstedet arbejdes der bl.a. med følgende produkter: Dragter til Aalborg Karneval, løbende opgaver som kunder bestiller samt udføre diverse reparationer og forandringer på skolens arbejdstøj, ligesom vi producerer ting med henblik på salg i skolens butik ”Det blå hus”.

Eleverne undervises teoretisk og praktisk i det ”gode arbejdsmiljø” – psykisk såvel som fysisk.

Det er målet, at eleven inden for trygge rammer gennem håndværksmæssigt/praktisk arbejde, tilegner sig faglige, sociale og personlige kompetencer. I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elev og de teoretiske fag bygges på efter behov dvs. opgavernes sværhedsgrad og forskellighed fordeles med hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt.

Der arbejdes med sikkerhed og arbejdsmiljø og kendskab til forholdene på det danske arbejdsmarked. Der arbejdes med at lære at holde orden og gøre sine arbejdsomgivelser rene. Der arbejdes med at eleverne opnår mødestabilitet via forpligtende arbejdsfællesskaber.

Fokus for alt hvad der sker på værkstedet er at udvikle elevernes mulighed for at kunne begynde i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Praktik er en vigtig del af det at være elev på et af vores værksteder.​

Værkstedsunderviser​
Connie Mikkelsen
Mail: mode@kongprod.dk
Tlf: 21 39 29 63 / 40 33 18 36​