Vejledning:

​På Lille Vildmose produktionsskole vægter vi vejledning højt – skolen har forskellige vejledningstilbud. Blandt andet værkstedsvejledning, gruppevejledning og personlig vejledning. Fælles for tilbuddene er at de har fokus på at eleven tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer.

Eleven bliver ved indskrivningen på skolen tilknyttet en fast vejleder. Sammen med vejlederen udarbejdes en individuel forløbsplan ud fra den enkelte unges ønsker og behov.

I Vejledningen støttes den enkelte elev i at kunne overskue hvilke valg han eller hun har. I vejledningen arbejdes der endvidere målrettet med at eleverne skal opnå en forståelse for, og en oplevelse af, at de selv har magten i deres liv, ligesom der samarbejdes med den enkelte elev om de konsekvenser, der følger de valg vi tager.

Vi tror på, at vi ved kontinuerligt at vejlede og præsentere den enkelte elev for den vifte af handlemuligheder, kan motivere eleverne til at tage ansvar for egne liv.

Vi ser det som en af de vigtigste ting i vejledningen at eleven oplever sammenhæng, derfor arbejder vejlederen helhedsorienteret sammen med værkstedslederne. Den helheds orienteret indsats ydes med fokus på, at målet for den enkelte elev er at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Det betyder blandt andet at vejlederen samarbejder med eleven og værkstedslederen om forskellige delmål i løbet af produktionsskole opholdet. Det kunne fx være: ekstern praktikker for at eleven bliver branche afklaret, at eleven tilegner sig større boglige kompetencer, så eleven kan gennemføre en afgangseksamen, at eleven kan tage offentlige transportmidler, eller at eleven tør tale i større forsamlinger.

Alt sammen delmål der skal være med til at sikre, at det endelige mål for alle elever der starter på skolen opnås, dvs. at eleven påbegynder og fastholder en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.