Handel og Service​

I butiksværkstedet ”Det blå hus” er der mulighed for at arbejde med opstilling af varer og dekoration af butik og butiks vinduer. Der arbejdes teoretisk og praktisk med kundeservice og kundebetjening samt betjening af kasseapparat.

Der undervises i forberedelse af salg, prissætning og klargøring af varer. Eleverne arbejder med almindelige servicefunktioner som fx kaffebrygning, rengøring og oprydning diverse handymann opgaver og indpakning af varer, så der både tages hensyn til skrøbelighed og udseende af pakken.

Ønsker du at arbejde indenfor butik, handel og service er erhvervstemaet Handel og Service det rigtige valg for dig.

Du vil få mulighed for at arbejde i butikker, på kontorer og kantiner i virksomheder, servicestationer, m.m.

Eleverne undervises teoretisk og praktisk i det ”gode arbejdsmiljø” – psykisk såvel som fysisk. Det er målet, at eleven inden for trygge rammer gennem håndværksmæssigt/ praktiskarbejde, tilegner sig faglige, sociale og personlige kompetencer.

I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elev og de teoretiske fag bygges på efter behov dvs. opgavernes sværhedsgrad og forskellighed fordeles med hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt.

Der arbejdes der med sikkerhed og arbejdsmiljø og kendskab til forholdene på det danske arbejdsmarked. Der arbejdes med at lære at holde orden og gøre sine arbejdsomgivelser rene. Der arbejdes med at eleverne opnår mødestabilitet via forpligtende arbejdsfællesskaber.

Fokus for alt hvad der sker på værkstedet er at udvikle elevernes mulighed for at kunne begynde i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Praktik er en vigtig del af det at være leve på et af vores værksteder.